Advies

1

Voordelen ontdekken

De kernvraag is: welke voordelen biedt IoT voor wie? Waar zit de meerwaarde? Wie is de voordeelhebbende? Waar liggen voor u de kansen voor nieuwe proposities, product/dienst combinaties en businessmodellen? Een bouwkraan, machine, step of boei? Ontdek de mogelijkheden meerwaarde van connected IoT-assets, ‘slimme’ apparaten, processen en systemen.
In deze stap ondenkt u de meerwaarde van IoT voor u:

2

Bedrijfsimpact

Organisaties en leidinggevenden die aan een IoT-reis beginnen, zitten met veel vragen en uitdagingen:
Het ‘verslimmen’ van uw producten zal niet alleen gevolgen hebben voor uw belangrijkste propositie, maar ook voor uw middelen, uw partners, uw verkoopkanalen maar zal tevens invloed hebben op kosten en inkomstenstromen. IoT zal zal u mogelijkheden geven om een hechte relatie met de eindgebruikers op te bouwen en biedt u de kans uw producten te verrijken met diensten.
Krijg inzicht in de impact van IoT op uw organisatie en bedrijfsvoering. In een notendop kunnen al deze vragen worden samengevat in één kernvraag: “Wat is de impact van IoT op het businessmodel?”
Of het nu gaat om finance, HR of ketenparters, op basis van het populaire business canvas model nemen we gestructureerd de impact van IoT voor uw organisatie door.

3

Veiligheid en regelgeving

IoT technologie biedt vele voordelen, maar net als iedere andere nieuwe technolgie is er kans op negatieve impact. Denk bijvoorbeeld privacy, beveiliging maar ook fysieke veiligheid. Kunt u op IoT technologie blind vertrouwen? Waar en bij wie liggen welke specifieke verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden? Uw inkoop- en leveringsvoorwaarden moeten goed aansluiten op regelgeving. Bestaande en nieuwe wetgeving, richtlijnen zijn in ontwikkeling.
Of het nu om consumenten, business2business of om overheidsdiensten gaat; in deze stap bekijken we zorgvuldig naar voorwaarden om een geborgde IoT-product/dienstcombinatie langdurig aan te bieden of te gaan gebruiken.

4

Connectiviteit

IoT-apparaten kunnen zich op vele locaties bevinden. De keuze van telecommunicatie technologie hangt van verschillende factoren af. Denk hierbij aan de geplande levensduur van de apparaten, maar ook de gewenste betrouwbaarheid, veveiliging, geografische spreiding en het aantal IoT-apparaten.
In deze fase, stellen we via een gestandaardiseerde methode vast welk type connectiviteit voor uw oplossing het meest geschikt is.

5

Technologie

Moet je als organisatie IoT-apparaten zelf ontwikkelen of inkopen?
Met wie werk je samen en welke zaken moet je met een partner goed borgen? Samenwerking met verschillende partijen betekent ook vaak dat iemand verantwoordlijk is voor de integratie en optimale end-to-end keten performance.
Bij wie liggen de intelectuele eigendommen en kun je operationele risico’s back2back in een samenwerking borgen? In deze fase kijken we naar best-practises en valkuillen.